Strategisk analysemetode
Tag kontrol over dine udviklingstiltag med Benelizer®

Certificeret Benelizer® Partner

Benelizer® er en ledelsesplatform som hjælper virksomhedsledere med at udvikle forretningen i den ønskede retning. Det sker ved løbende at måle sundhedstilstanden for alle igangværende tiltag, så virksomheden kun bruger kræfterne på det, som bedst understøtter udviklingsmålene, og som har størst chance for at blive realiseret. Benelizer® hjælper kort sagt med at holde et højt tempo i udviklingen uden at miste retningen.

Benelizer® er en fuldt serviceret cloud løsning, hvor jeg som certificeret Benelizer® Navigator løbende leverer data og sikrer, at de vigtigste indsigter bliver udnyttet. Inden for få måneder forventes du og den øvrige ledelse at kunne træffe beslutninger, som frigør en betydelig del af organisationens ressourcer, og som øger virksomhedens chancer for at realisere de vigstiste mål.

Kontakt Keld Andresen for at høre mere om Benelizer® på +45 20 34 34 24, eller send en mail til: ka@zarkos.dk

Fordele for virksomheden


I kan til enhver tid handle hurtigt og proaktivt på muligheder og udfordringer i markedet - uden at miste retningen.

I får overblik og kontrol over alle tiltag, der reelt bruger organisationens ressourcer - og ikke blot de projekter, der er vedtaget i den officielle forretningsproces.

I undgår "forstoppelse", hvor igangsætning af nye idéer overskygger "fordøjelsen" dvs. fuldførelsen og realiseringen af allerede igangsatte tiltag. 

I kan lette presset på organisationen og frigøre ressourcerved helt at standse tiltag, der ikke bringer jer i den ønskede retning eller højst sandsynlig ikke vil skabe reelle forandringer.

 

Fordele for lederen


Du bevarer handlekraft og beslutningsevne under usikkerhed og forandringer i omverdenen.

Du kan hurtigt simulere alternative scenarier og konsekvenser, hvis målene ændrer sig.

Du sikrer, at de rigtige medarbejdere løbende inddrages i relevante spørgsmål, der påvirker tiltagenes chance for succes.

Du får alle informationerne til at træffe beslutninger præsenteret i overskuelige, grafiske dashboards

 

Fordele for medarbejderne


I undgår at blive ofre for "projektmylder" eller "projekttsunami", hvor en lang række tiltag konkurrerer mod hinanden og om de samme ressourcer.

I kan nemt og objektivt gøre ledelsen opmærksom på konkrete områder, hvor forudsætningerne for at lykkes med tiltagene ikke er til stede.

I kan nemt forholde jer til og hurtigt besvare de enkle og projektnære spørgsmål via den mobile app.

I oplever, at jeres arbejde giver mere mening og at det er lettere at prioritere i hverdagen, når der er tydelig sammenhæng mellem visioner, udviklingsmål og konkrete tiltag.

Systemfordele


Sikker cloud-løsning med automatisk backup hver time, ISAE3402 certificeret hosting og 100 % redundant infrastruktur.

Fuldt serviceret løsning, automatiske opdateringer og ingen vedligeholdelse.

Ingen personfølsomme data eller integration til andre forretningssystemer.

Lav månedlig pris per projekt.


Yderligere information om Benelizer® ledelsesplatformen finder du på www.benelizer.com